info@bisen.com.tr
+90 212 344 0 212
Anasayfa » Bilgi Bankası » Sektörel Sözlük
» Sektörel Sözlük
» Enerji Linkler
» Sıkça Sorulan Sorular
Sektörel Sözlük
Serbest tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimi bulunduğu veya iletim sistemine doğrudan bağlı olduğu veya organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini haiz olduğu için tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişidir.

Serbest tüketici limiti: 2017 yılı toplam tüketiminiz yıllık 2400 kWh’in üzerinde ise kanunen serbest tüketici hakkına sahipsiniz, (aylık fatura tutarınız yaklaşık 82 TL ve üzeri ise)

Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren düzenlemelerdir.

Üç zamanlı tarife (Gündüz-Puant-Gece) : Zaman dilimi 06:00-17:00 arası gündüz tarifesi, 17:00-22:00 arası puant tarifesi, 22:00-06:00 arası gece tarifesi olarak belirlenmiştir. Elektronik (dijital) sayaçlar tüketilen elektriğin hangi saatler arasında ne kadar tüketildiğini ölçmektedir.

Tedarik: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin toptan veya perakende satışıdır.

Tedarikçi: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri ile tedarik lisansına sahip şirketlerdir.

Perakende satış: Elektriğin tüketicilere satışıdır.

Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım şirketinin lisansında tanımlanan bölgedir.

Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişidir.

Dağıtım Sistem Kullanım Bedeli: Dağıtım şirketinin açma-kapama, arıza, bakım, onarım vb. hizmetlerine karşılık toplam kWh tüketiminin dağıtım sistem kullanım bedeli birim fiyatıyla çarpılması sonucu hesaplanan bedeldir.

TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’dir.

TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’dir.

TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi’dir.

EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketi’dir.

EPİAŞ: Enerji Piyasaları İşletim Anonim Şirketidir.

Üretim: Enerji kaynaklarının, elektrik üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesidir.

Üretim tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tesislerdir.

Üretim şirketi: Sahip olduğu, kiraladığı, finansal kiralama yoluyla edindiği veya işletme hakkını devraldığı üretim tesisi ya da tesislerinde elektrik enerjisi üretimi ve ürettiği elektriğin satışıyla iştigal eden özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişidir.

İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden naklidir.

Orta Gerilim ve Alçak Gerilim: Bu ayrım sözleşme gücüne göre belirlenir. 36kV ile 1kV arası Orta Gerilim, 1kV altı ise Alçak Gerilimdir.

Reaktif Enerji: Elektrik devrelerinde, akımla gerilimin aynı fazda olmamasından kaynaklanan ve kayıp olarak değerlendirilen enerji bileşenidir.

Enerji Fonu: Elektrik enerjisi perakende satış bedeli üzerinden %1 (yüzde bir) oranında alınan katkı payıdır. Elektrik enerjisi sektöründe yapılacak araştırma, geliştirme, etüt, proje, denetim faaliyetleri ile kurulacak tesislere finansman yönünden destek ve elektrik enerjisi fiyatlarında istikrar sağlamak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde kurulan tüzel kişiliği haiz Elektrik Enerjisi Fonu’nun giderlerini karşılamak amacıyla fatura edilir.

TRT Payı: Elektrik enerjisi perakende satış bedeli üzerinden %2 (yüzde iki) oranında alınan katkı payıdır. TRT Giderleri Kanunu’na göre Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun giderlerini karşılamak amacıyla fatura edilir.

BTV: Elektrik enerjisi perakende satış bedeli üzerinden ticarethane aboneleri için %5 (yüzde beş), sanayi aboneleri için %1 (yüzde bir) oranında alınan Belediye Tüketim Vergisi’dir.

KDV: Elektrik enerjisi tüketim bedeli, enerji fonu, TRT payı, BTV ve sair giderler üzerinden hesaplanarak %18 (yüzde on sekiz) oranında alınan katma değer vergisidir.